Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Taalvereisten

België en Luxemburg hebben drie officiële landstalen. Dit brengt verplichtingen met zich mee omtrent informatievoorziening aan klanten.

België:
Algemeen (overheid)
Etiketten (regels, overheid)
Etiketten (taalvereisten, overheid)
Vlaanderen
Algemeen (overheid)

Nederland:

Etiketten (overheid)
Etiketten (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Algemeen (Engelstalig, overheid)
Etiketten (Franstalig, overheid)
Voeding (Franstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen: 
Etiketten (NRW overheid)
Etiketten (sectororganisatie)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen