Infopunt Benelux detailhandel

Welke informatie en voor wie?

Deze site is bedoeld voor detailhandelaren die binnen de Benelux grensoverschrijdend handel willen drijven of zich fysiek willen vestigen in een Benelux-land. Het is een portaal dat bestaande informatiepunten bijeenbrengt. Het betreft vooral eerstelijns informatie over relevante Belgische, Nederlandse en Luxemburgse wetgeving over detailhandel en het oprichten van een (detailhandel) bedrijf geeft. Veel onderwerpen komen aan de orde, maar de site is niet uitputtend.

Het infopunt linkt overwegend naar officiële sites van de Benelux lidstaten, de Belgische gewesten en gereputeerde organisaties van de detailhandel of het bedrijfsleven. De informatie wordt verstrekt in de taal/talen van het respectievelijke land of gewest (België). Waar een Engelstalige versie van een website bestaat is deze meestal (eveneens) opgenomen.

Voor de juistheid van de informatie op de verschillende websites is de Benelux niet verantwoordelijk. Deze ligt bij de eigenaars van de websites zelf.

Hoe gebruik ik deze website

Bent u geïnteresseerd in on-line handelen in een (ander) land van de Benelux? Klik dan hier. U wordt doorgeleid naar de sectie “E-Commerce” die specifieke, voor e-commerce relevante onderwerpen behandelt. Mogelijk zijn echter ook andere thema’s van de website, zoals bijvoorbeeld “productvereisten” en “consumentenbescherming”, voor u van interesse.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een fysieke vestiging in een (ander) Benelux-land? Scroll dan direct door naar het thematisch overzicht beneden. Daar vindt u informatie over voor u relevante onderwerpen.

Wilt u zich in een Benelux-land vestigen? Lees hier meer over vestigingswetgeving en vergunningen in de verschillende landen en Belgische gewesten.
Belastingen, heffingen en daarmee samenhangende procedures zijn in elk Benelux-land anders geregeld. Lees hier meer over BTW, belastingen en accijnzen.
Gaat u ondernemen over de grens? Waar moet u dan als werkgever bij contracten, verloning, werktijden etc. rekening mee houden? Hier vindt u informatie over deze onderwerpen.
Wetgeving over consumentenbescherming is vaak (deels) Europees geregeld. Toch zijn er ook verschillen tussen de Benelux-landen. Vind hier informatie over algemene voorwaarden, taalvereisten, privacy- en garantiewetgeving.
Voor bepaalde producten en productgroepen, zoals bijvoorbeeld voeding, alcohol en vuurwerk, kan de wetgeving per Benelux-land verschillen. Vind hier algemene informatie hieromtrent.
Zoekt u informatie over vereisten over bedrijfsafval, afvalverwerking en recyclage? Vind hier informatie per Benelux-land en Belgisch gewest.
Verkoopsvoorwaarden van producten en diensten verschillen tussen de Benelux-landen, bijvoorbeeld bij de koopjesperiodes en reclame. Lees hier meer over zulke voorwaarden.
U wilt met uw webshop de Benelux-markt betreden? Vaak geldt er specifieke en afwijkende regelgeving voor e-commerce. Vind hier informatie over belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld websites, BTW, levering en keurmerken.
Begint u een onderneming in een van de Benelux-landen? Er zijn diverse regelingen en subsidies waarvoor u misschien in aanmerking kunt komen. Hier vindt u enkele websites.
Nuttige adressen en punten voor verdere informatie vindt u hier. Het betreft overheidsinstanties en agentschappen, alsook sector- en werkgeversorganisaties.

Onnodige of onverklaarbare tegenstrijdige regels tussen Benelux landen– meld het.

De Benelux wil economische samenwerking in de Benelux bevorderen en barrières in de Benelux markt wegnemen. Dit door samenwerking te bevorderen, maar ook door bestaande en toekomstige regelgeving in de Benelux landen op elkaar af te stemmen. De Benelux wil hiermee een voortrekkersrol opnemen in de EU.

Als u als detailhandelaar bij de internationalisering van uw activiteiten in de Benelux te maken heeft gehad met onnodig, onlogische of onverklaarbaar tegenstrijdige regelgeving en procedures tussen de Benelux landen die een echte belemmering zijn geweest, dan kunt u dit hier melden.

Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om (kleine) verschillen in procedures, voorschriften etc. die niet logisch lijken of geen meerwaarde hebben en die buitensporige (administratieve) kosten veroorzaken. Wij vragen u het geval gedetailleerd te beschrijven en zo specifiek mogelijk te zijn. Uw melding kan ertoe leiden dat de Benelux landen gaan samenwerken.

Achtergrond van het informatiepunt

Detailhandel is van groot belang voor de Benelux. In 2019 telde de sector ruim 180.000 bedrijven en in België en Nederland alleen meer dan €211 miljard omzet. In België, Nederland  en Luxemburg stond dit voor respectievelijk 286.000 (2019), 800.000 (2019) en 23.000 banen (2016). Een volledig geïntegreerde Benelux detailhandelsmarkt zal verdere voordelen brengen: een geschatte 95.000 extra banen, 36.000 bijkomende bedrijven en een sterkere internationale positie van Benelux retail ondernemingen (“Benelux Detailhandel 2025" (2017)). Gebrek aan kennis is een belangrijke barrière voor de internationalisering van de detailhandel in de Benelux en de genoemde studie adviseert een “gespecialiseerd virtueel grensoverschrijdend kennisnetwerk” voor de Benelux detailhandel op te zetten. Deze website wil hieraan invulling geven.

Voor verdere informatie en vragen

Voor meer informatie of specifieke vragen over dit infopunt kunt u zich wenden tot het Secretariaat Generaal van de Benelux, Wim Martens (w.martens@benelux.int, +32 (0)2 5193850)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen en Belgische gewesten, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg