Infopunt Benelux detailhandel

Elektronica

Volgens de Europese richtlijn 'Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)' zijn bedrijven die elektronische producten op de markt brengen ook verantwoordelijk voor het verwerken van de afgedankte producten. Onderstaand vindt u hierover algemene informatie en informatie over de nationale werking van het systeem.

België
:
Algemene informatie (overheid)
Algemene informatie (non-profit organisatie)
Algemene informatie (Engelstalig, non-profit organisatie)
Nationaal (W)EEE register (non-profit organisatie)

Nederland:
Algemene informatie (overheid)
Algemene informatie (Engelstalig, overheid)
Nationaal (W)EEE register (non-profit organisatie)

Luxemburg:
Algemene informatie (Engelstalig, overheid)
Nationaal (W)EEE register (Engelstalig, non-profit organisatie)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen en Belgische gewesten, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg