Infopunt Benelux detailhandel

Ondernemerssubsidies

In alle Benelux-lidstaten en Belgische gewesten zijn subsidies beschikbaar voor (startende) ondernemingen. Hieronder vindt u enkele websites waarop een overzicht van de belangrijkste subsidies in een land of gewest gevonden kunnen worden.

België
:
Brussel
Subsidies in Brussel (overheid)
Steunmaatregelen in Brussel (overheid)
Vlaanderen
Subsidiegids detailhandel (overheid)
Subsidies in Vlaanderen (overheid)
Wallonië
Subsidies in Wallonië (overzicht subsidies in Wallonië: Engelstalig, overheid)
Subsidies in Wallonië (ondersteuning van het Waalse export agentschap; Engelstalig, overheid)
Subsidies in Wallonië (overige ondersteuningsmaatregelen van het Waalse export agentschap; Engelstalig, overheid)
Subsidies in Wallonië (overzicht van ondersteuningsmaatregelen in Franstalig België: Franstalig, werkgeversorganisatie)
Soorten subsidies en regelingen (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Subsidies in Luxemburg (Engelstalig, overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen en Belgische gewesten, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg