Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Algemene en gespecialiseerde informatiepunten Luxemburg

Overheid:
Guichet.lu
 

Zakendoen in Luxemburg:
House of Entrepreneurship (Engelstalig, overheid)

Starten van een onderneming:
Stappenplan voor het starten van een onderneming (Engelstalig, overheid)

Geschillenbeslechting en klachten:
Disputenbeslechting (Engelstalig, overheid)
Ombudsman (Engelstalig, overheid)
 
Overig:
Beperkingen op betalingen in contanten (Engelstalig, overheid)
Ruimtelijke ordening (Engelstalig, overheid)
Bestemmingsplan (Engelstalig, overheid)
Overige planningsinformatie (overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen