Infopunt Benelux detailhandel

Vereisten reclame

Reclame moet aan verschillende regels voldoen om onder andere oneerlijke vergelijkingen, misleiding en onduidelijkheid te voorkomen. Daarnaast liggen hier ook ethische richtlijnen aan ten gronde. In de individuele Benelux-landen zijn hierover regels, richtlijnen en codexen opgesteld.

België
:
Algemeen (overheid)
Elektronische reclameboodschappen (gewestelijke overheid Brussel)
Orgaan reclamesector (private organisatie)

Nederland:
Algemeen (overheid)
Algemeen (Engelstalig, overheid)
Orgaan reclamesector (non-profit organisatie)

Luxemburg:
Algemeen (Engelstalig, overheid)
Orgaan reclamesector (Franstalig, overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen en Belgische gewesten, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg