Infopunt Benelux detailhandel

Tijdelijke grensoverschrijdende detachering van personeel

Het tijdelijk grensoverschrijdend inzetten van personeel binnen de Benelux valt grotendeels onder een Europese verordening. De Benelux-lidstaten hebben  informatie beschikbaar over het te werk stellen van werknemers over grenzen.
Tijdelijke detachering van personeel (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Tijdelijke detachering van personeel (Engelstalig, overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen en Belgische gewesten, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg