Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Werktijden

Hier onder wordt informatie gegeven over regelingen betreffende werktijden, pauzes en rusttijden van werknemers. 

België
:
Werktijden (overheid)

Nederland:
Werktijden (werk- en rusttijden; overheid)
Werktijden (informatie van uitvoeringsorgaan; overheid)
Werktijden (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Werktijden (Engelstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen:

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen