Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Accijnzen

Over de verkoop van bepaalde groepen producten moeten accijnzen, ook wel verbruiksbelastingen, betaald worden. Belangrijke voorbeelden van producten waarop dit van toepassing is zijn tabak, alcohol en brandstof.

België:
Accijnzen (overheid)

Nederland:
Accijnzen (overheid)
Accijnzen (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Accijnzen (Engelstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen: 
Accijnzen (federale overheid)
Accijnzen (douane)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen