Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

BTW

Belasting over toegevoegde waarde (BTW) of omzetbelasting is een belasting die in rekening wordt gebracht door de overheid bij de verkoop van producten en diensten door bedrijven. Voor de registratie en betaling van deze belasting moet een BTW-nummer aangevraagd worden bij de overheid. Daarnaast verschillen de toegepaste belastingtarieven voor BTW per land en per type product. Hieronder vindt u een overzicht van de procedures voor het aanvragen van een BTW-nummer, de tarieven en verplichtingen in de Benelux lidstaten en NRW.

België:
BTW algemeen (overheid)
BTW registratie (overheid)
Tarieven (overheid)
Procedures (overheid)
BTW aangifte (overheid)
Teruggave buitenlandse BTW (overheid)
BTW bij levering aan een bedrijf in een ander EU land (handelingen onderworpen aan BTW; overheid)
BTW bij levering aan een bedrijf in een ander EU land (intracommunautaire handeling; overheid)
BTW registratie (Engelstalig, overheid)
Tarieven (overheid)
Teruggave buitenlandse BTW (Engelstalig, overheid)
BTW bij levering aan een bedrijf in een ander EU land (intracommunautaire handeling; overheid)
BTW bij levering aan een bedrijf in een ander EU land (hulpmiddel intracommunautaire handeling; (overheid)

Luxemburg:
BTW algemeen (Engelstalig, overheid)
BTW registratie (Engelstalig, overheid)
Tarieven en procedures (Engelstalig, overheid)
BTW aangifte (Engelstalig, overheid)
Teruggave buitenlandse BTW (Engelstalig, overheid)
BTW bij levering aan een bedrijf in een ander EU land (Engelstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen: 
BTW algemeen (federale overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen