Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Privacy

Sinds 2018 is in de gehele EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze is bindend voor de gehele EU. Hieronder vindt u websites die informatie geven over de toepassing van deze verordening in de drie landen en in NRW. Daarnaast vindt u op deze websites ook informatie over andere privacy gerelateerde thema's zoals camera's, beveiliging en financiële gegevens.

België:
De AVG in België (informatie, overheid)
De AVG in België (informatie, overheid)
De AVG in België (ondersteuning, ondernemersorganisatie)
Bescherming van het privé leven (gewestelijke overheid Brussel)
De AVG leeftijdsgrens (overheid)

Nederland:
De AVG in Nederland (overheid)
De AVG in Nederland (Engelstalig, overheid)
De AVG in Nederland (informatie van de autoriteit persoonsgegevens)

Luxemburg:
De AVG in Luxemburg (Engelstalig, overheid)
Het verwerken van data (Engelstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen: 

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen