Infopunt Benelux detailhandel

Garantiewetgeving en herroepingstermijn

Europese wetgeving regelt dat bedrijven consumenten minimaal twee jaar garantie moeten bieden. Er zijn echter verschillen tussen de Benelux lidstaten op dit terrein.
Let op: De herroepingstermijn voor fysieke verkoop verschilt van de herroepingstermijn voor online verkoop. Zie voor meer informatie over online verkoop 'Bedenktijd en retourneren' onder 'E-commerce'.

België
:
Garantie (overheid)
Herroepingstermijn (overheid)

Nederland:
Garantie (overheid)
Garantie (Engelstalig, overheid)
Herroepingstermijn (overheid)
Herroepingstermijn (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Garantie (Engelstalig, overheid)
Herroepingstermijn (Engelstalig, overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen en Belgische gewesten, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg