Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Garantiewetgeving en herroepingstermijn

Europese wetgeving regelt dat bedrijven consumenten minimaal twee jaar garantie moeten bieden. Er zijn echter verschillen tussen de Benelux lidstaten en NRW op dit terrein.
Let op: De herroepingstermijn voor fysieke verkoop verschilt van de herroepingstermijn voor online verkoop. Zie voor meer informatie over online verkoop 'Bedenktijd en retourneren' onder 'E-commerce'.

België
:
Garantie (overheid)
Herroepingstermijn (overheid)

Nederland:
Garantie (overheid)
Garantie (Engelstalig, overheid)
Herroepingstermijn (overheid)
Herroepingstermijn (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Garantie (Engelstalig, overheid)
Herroepingstermijn (Engelstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen: 
Herroeping (NRW overheid)
Garantie (NRW overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen