Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Beperkingen op verkoop van bepaalde producten

Aan de verkoop van bepaalde producten zijn beperkingen opgelegd. Dit betreft bijvoorbeeld producten zoals voeding, alcohol en tabak. Hieronder vindt u websites met informatie over de belangrijkste productcategorieën.

België:

Levensmiddelen (overheid)
Gewasbeschermingsmiddelen (overheid)
Vuurwerk (overheid)
Vlaanderen
Vuurwerk en wapens (overheid)

Luxemburg:

Product categorieën waarvoor beperkingen gelden (Engelstalig, overheid)
Handel in tabak, alcohol en minerale oliën (Engelstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen: 
Geneesmiddelen (NRW overheid)
Vuurwerk (NRW overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen