Infopunt Benelux detailhandel

Beperkingen op verkoop van bepaalde producten

Aan de verkoop van bepaalde producten zijn beperkingen opgelegd. Dit betreft bijvoorbeeld producten zoals voeding, alcohol en tabak. Hieronder vindt u websites met informatie over de belangrijkste productcategorieën.

België:

Levensmiddelen (overheid)
Biociden (overheid)
Gewasbeschermingsmiddelen (overheid)
Vuurwerk (overheid)
Vlaanderen
Vuurwerk en wapens (overheid)

Luxemburg:

Product categorieën waarvoor beperkingen gelden (Engelstalig, overheid)
Handel in tabak, alcohol en minerale oliën (Engelstalig, overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen en Belgische gewesten, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg