Infopunt Benelux detailhandel

Productveiligheid

Producten die bestemd zijn voor de verkoop moeten aan vereisten voldoen omtrent veiligheid. Een Europees label dat voor vele producten gebruikt wordt is de CE-markering. Daarnaast gelden er aparte regels voor voedsel en andere specifieke productcategorieën.

België
:
Algemeen (overheid)
CE markering (overheid)
Voeding (overheid)

Nederland:
Algemeen (overheid)
Algemeen (Engelstalig, overheid)
Algemeen (Europese producteisen; overheid)
CE markering (overheid)
CE markering (Engelstalig, overheid)
Voeding (overheid)
Voeding (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Algemeen (Franstalig, overheid)
CE markering (Franstalig, overheid)
Voeding (Engelstalig, overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen en Belgische gewesten, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg