Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Productveiligheid

Producten die bestemd zijn voor de verkoop moeten aan vereisten voldoen omtrent veiligheid. Een Europees label dat voor vele producten gebruikt wordt is de CE-markering. Daarnaast gelden er aparte regels voor voedsel en andere specifieke productcategorieën.

België
:
Algemeen (overheid)
CE markering (overheid)
Voeding (overheid)

Nederland:
Algemeen (overheid)
Algemeen (Engelstalig, overheid)
Algemeen (Europese producteisen; overheid)
CE markering (overheid)
CE markering (Engelstalig, overheid)
Voeding (overheid)
Voeding (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Algemeen (Franstalig, overheid)
CE markering (Franstalig, overheid)
Voeding (Engelstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen: 
Algemeen (federale overheid)
Algemeen (NRW overheid)
Algemeen (KvK)
Voeding (federale overheid)
Voeding (NRW overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen