Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Etiketteringsvereisten

De eisen omtrent etikettering omvatten verschillende verplichtingen, met name informatieverplichtingen. Dit zorgt ervoor dat de consument juist geïnformeerd is over het gebruik en de inhoud van producten.

België
:
Algemeen (overheid)
Voeding (de belangrijkste aanduidingen; overheid)
Voeding (etiketteringsvereisten; overheid)
Gewasbeschermingsmiddelen (overheid)
Gevaarlijke chemische producten (overheid)

Nederland:
Algemeen (overheid)
Algemeen (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Voedsel (Franstalig, overheid)
Gevaarlijke chemische producten (Engelstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen: 
Algemeen (KvK)
Chemicaliën (NRW overheid)
Chemische stoffen (sectororganisatie)
Voeding (NRW overheid)
Voeding (de belangrijkste verplichte aanduidingen: federale overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen