Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden zijn afspraken tussen u en de klant vastgelegd. Dit zijn standaardvoorwaarden die niet gespecificeerd zijn per product. Deze voorwaarden bevatten algemene bepalingen zoals de aansprakelijkheid en de bedenkingstermijn. In België en Nederland zijn deze voorwaarden niet verplicht.

België
:
Algemene informatie (precontractuele informatie; overheid)
Algemene informatie (algemene voorwaarden; overheid)
Onrechtmatige bedingingen (overheid)

Nederland
:
Algemene informatie (toegevoegde waarde van algemene voorwaarden; Kamer van Koophandel)
Algemene informatie (Engelstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen:
Algemene informatie (NRW overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen