Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Levering

Indien u online goederen verkoopt gaat u verplichtingen aan omtrent de levering. Een Europese richtlijn stelt dat het bestelde product binnen een bepaalde periode bij de klant moet worden geleverd. Meer informatie vindt u bij de nationale overheidsinstellingen.

België:
Wetgeving (overheid)
FAQ levering (overheid)

Nederland:
Wetgeving (overheid)
FAQ levering (sectororganisatie)

Luxemburg:
Wetgeving (Engelstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen:
Levertermijnen (private onderneming)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen