Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Regels over verkoop via internet en website-vereisten

Indien u via het internet aan consumenten verkoopt bent u aan bepaalde regels gebonden. Zo moet uw website bijvoorbeeld aan verschillende Europese eisen voldoen. Het doel is onder andere om de consument te informeren over uw bedrijf en het product voordat de aankoop is voltooid.

België
:
Algemeen (overheid)
Checklist (werkgeversorganisatie)

Nederland:
Algemeen (overheid)
Algemeen (Engelstalig, overheid)
Checklist van Autoriteit Consument en Markt (overheid)
Checklist overheid (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Algemeen (Engelstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen:
Algemeen (KVK)
Algemeen (KVK)
Algemeen (KVK)
Algemeen (KVK)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen