Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Privacy

Sinds 2018 is in de gehele EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze is bindend voor de gehele EU en zodoende komt privacy wetgeving erg overeen. Een specifiek onderdeel van privacy wetgeving betreffende e-commerce zijn cookies. Op Europees niveau zijn richtlijnen over het gebruik opgesteld. Desalniettemin zijn er (kleine) verschillen tussen de Benelux landen en met NRW.

België
:
De AVG in België (overheid)
FAQ cookies (overheid)

Nederland:
De AVG in Nederland (overheid)
Cookie informatie (overzicht; overheid)
Cookie informatie (overzicht; Engelstalig overheid)
 
Luxemburg:
De AVG in Luxemburg (Engelstalig, overheid)
Het verwerken van data (Engelstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen:

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen