Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Bedenktijd, retour en garantie

Bij verkoop via het internet hebben consumenten recht op een Europees vastgestelde bedenktijd. Met dit herroepingsrecht kan de consument binnen de vooraf bepaalde periode afzien van de aankoop zonder opgaaf van reden.
Let op: De herroepingstermijn voor online verkoop verschilt van de herroepingstermijn voor fysieke verkoop. Zie voor meer informatie over online verkoop 'Garantiewetgeving en herroepingstermijn' onder 'Consumentenbescherming'.
 
Europese wetgeving regelt dat bedrijven consumenten minimaal twee jaar garantie moeten bieden. Er zijn echter verschillen tussen de Benelux-lidstaten en in NRW op dit terrein.

België:
Bedenktijd en retouren (overheid)
FAQ bedenktijd en retouren (overheid)
Garantiewetgeving (overheid)
FAQ garantie (overheid)

Nederland:
Bedenktijd en retouren (overheid)
Bedenktijd en retouren (Engelstalig, overheid)
FAQ bedenktijd en retouren (sectoreorganisatie)
Garantiewetgeving (overheid)
Garantiewetgeving (Engelstalig, overheid)
FAQ garantie (sectororganisatie)

Luxemburg:
Bedenktijd en retouren (Engelstalig, overheid)
Garantiewetgeving (overheid)
 
Noordrijn-Westfalen: 
Bedenktijd en retouren (NRW overheid)
Retour (private organisatie)
Garantie (sectororganisatie)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen