Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Het registreren van uw onderneming

Het is verplicht uw onderneming te registeren. In België ontvangt u hierbij een ondernemingsnummer, in Nederland een handelsregister-nummer en in Luxemburg een RSC-nummer (Registre de Commerce et des Sociétés). Dit is een uniek identificatienummer voor uw bedrijf en een bevestiging dat uw bedrijf in het land geregistreerd is. Het wordt gebruikt in de communicatie tussen bedrijven en de overheid. Het laat ook toe uw bedrijf op te zoeken in het respectievelijke bedrijvenregister. In NRW heeft u een eigen bedrijfsnummer nodig, wanneer u personeel in dienst hebt.

België:
Registratie van uw onderneming (overheid)

Nederland:
Let op: Indien men zich niet vestigt in Nederland is de aanvraag van een BTW-nummer mogelijk voldoende.
Is het voor uw onderneming vereist om een ondernemingsnummer aan te vragen? (Engelstalig, overheid) 
Registratie van uw onderneming (overheid)

Luxemburg:
Algemene informatie over registratie van uw bedrijf (Engelstalig, overheid)
Registratie van uw onderneming (Engelstalig, overheid)
Let op: Indien u uw bedrijf elektronisch wil registreren heeft u een LuxTrust product (https://www.luxtrust.lu/nl) of Luxemburgse identiteitskaart nodig.
 
Noordrijn-Westfalen: 

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen