Infopunt Benelux detailhandel

Verzekeringen

Bedrijfsverzekeringen zijn bedoeld om de risico's voor uw bedrijf te dekken. Hieronder vindt u informatie over dergelijke verzekeringen in de drie landen.

België:
Algemene informatie verzekeringen (gewestelijke overheid Brussel)

Nederland:
Overzicht bedrijfsverzekeringen (overheid)
Overzicht bedrijfsverzekeringen (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Algemene informatie verzekeringen (Engelstalig, overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen en Belgische gewesten, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg