Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Handelshuur

Indien u als ondernemer een bedrijfsruimte gaat huren zijn er in de Benelux-landen, in NRW en soms in de Belgische gewesten, specifieke regels van toepassing. Bijvoorbeeld over de duur en de verlenging van de overeenkomst. Daarnaast zijn er in België aparte regels van toepassing voor het openen van een tijdelijke winkel (pop-up winkel).
 
België:
Brussel
Handelshuur (overheid)
Pop-up winkel (overheid)
Vlaanderen
Handelshuur (overheid)
Pop-up winkel (aandachtspunten voor de opstart; overheid)
Pop-up winkel (registratie van het huurcontract; overheid)
Wallonië
Pop-up winkel (overheid)
 
Nederland:
Handelshuur (overheid)
Handelshuur (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Handelshuur (Franstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen: 
Commercieel huurrecht (KvK)
Commerciele huurprijspeil NRW (KvK)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen