Infopunt Benelux detailhandel

Handelshuur

Indien u als ondernemer een bedrijfsruimte gaat huren zijn er in de Benelux-landen, en soms in de Belgische gewesten, specifieke regels van toepassing. Bijvoorbeeld over de duur en de verlenging van de overeenkomst. Daarnaast zijn er in België aparte regels van toepassing voor het openen van een tijdelijke winkel (pop-up winkel).
 
België:
Brussel
Handelshuur (overheid)
Pop-up winkel (overheid)
Vlaanderen
Handelshuur (overheid)
Pop-up winkel (aandachtspunten voor de opstart; overheid)
Pop-up winkel (kennisartikelen omtrent pop-up; werkgeversorganisatie)
Pop-up winkel (registratie van het huurcontract; overheid)
Wallonië
Pop-up winkel (ondernemersorganisatie)
 
Nederland:
Handelshuur (overheid)
Handelshuur (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Handelshuur (Franstalig, overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen en Belgische gewesten, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg