Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Milieuwetgeving en energie

Milieuwetgeving is van toepassing op ieder bedrijf. Afhankelijk van de aard van uw bedrijf zijn er algemene en / of meer specifieke regels van toepassing. Hieronder kunt u voor de verschillende Benelux-landen, Belgische gewesten en NRW vinden welke regels in uw geval van toepassing zijn.

België:
Brussel:
Informatie milieuwetgeving (overheid)
Energie (overheid)
Vlaanderen:
Informatie (overheid)
Module voor controle benodigde vergunningen (overheid)
Energie (overheid)
Wallonië:
Informatie milieuwetgeving (overheid)
Energie (Franstalig, overheid)

Nederland:
Informatie milieuwetgeving (overheid)
Energie (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Informatie milieuwetgeving (Engelstalig, overheid)
Energie (Engelstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen: 
Informatie afvalwetgeving (NRW overheid)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen