Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Toegang tot beroepen

Om een bedrijf te starten moet u afhankelijk van het land of gewest aan voorwaarden voldoen. Daarnaast kunnen enkele beroepen beschermd zijn. Deze mogen alleen uitgeoefend worden door personen met de juiste beroepskwalificaties. Hier onder vindt u een overzicht van de belangrijkste verplichtingen.
Overzicht gereglementeerde beroepen (overheid)
Brussel

Basiskennis bedrijfsbeheer (overheid)
Toegang tot beroep (overheid)
Vlaanderen
Basiskennis bedrijfsbeheer (overheid)
Toegang tot beroep (overheid)
Wallonië
Basiskennis bedrijfsbeheer (Franstalig, overheid)
Toegang tot beroep (Franstalig, overheid)

Luxemburg:
Basiskennis bedrijfsbeheer (Engelstalig, overheid)
Toegang tot beroepen (Engelstalig, overheid)
 
 

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen