Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel

Verplichte sluitingsuren

Er zijn in alle Benelux-landen en in NRW beperkingen voor de tijden en dagen waarop winkels open mogen zijn. Deze beperkingen verschillen per land, en soms ook per gemeente (bijvoorbeeld als een gemeente als toeristisch centrum is erkend). Hieronder vindt u de belangrijkste algemene regels.

België
:
Sluitingsuren (overheid)

Nederland:
Sluitingsuren (overheid)
Sluitingsuren (Engelstalig, overheid)

Luxemburg:
Sluitingsuren (Engelstalig, overheid)
 
Noordrijn-Westfalen: 
Wet aangaande sluitingsuren (NRW overheid)
Sluitingsuren (KvK)

Partners

Dit informatiepunt is ontwikkeld in samenwerking en met steun van ministeries en agentschappen van de Benelux-landen, Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen, alsook van detailhandelsassociaties uit die landen. De belangrijkste partners vindt u hier.

België

Nederland

Luxemburg

Noordrijn-Westfalen